Сублимация

sublimaciq

Дата:27 Ян., 2016

Умения:Сублимация

Сублимация

Сублимация – отпечатване на изображение върху керамика.