3D принт

Zortrax-M200-Printer-2

3D принтирането е процес на изработка на три измерен обект с почти всякаква форма. Получаването на този обект се осъществява от модел в цифров вид. Принтирането се постига чрез наслагване на слоеве материал в различни форми. 3D принтирането се счита за различна от традиционите техники за обработка , при които се осъществява отнемане на слой материал посредством методи като рязане или пробиване. 3D принтера обикновено изпълнява 3D печат използвайки цифрова технология.Технологията по която ние работим се нарича FDM, моделиране чрез отлагане на материал.

Принтирането на прототипи с висока точност, от АВS или други сходни материали, дава уникалната възможност на инженери, конструктори, архитекти и дизайнери да докоснат физически сътворените от тях модели и изделия.

3D принтирането позволява за кратко време да се създаде прототип на бъдещо изделие и да се направи анализ на модела, преди да бъде инвестирана сериозна сума за инструментална екипировка за серийно производство на изделието и в последствие да се откриват недостатъците.

3D принтерите са отлични средства за създаване на прототипи, архитектурни макети, дизайнерски решения и форми, детайли и физически модели.

Принтирането е подходящо за малки и единични бройки детайли.

 


 

Цени и срокове на изпълнение:

Цената за услугата 3D принтиране се определя като сума от цената за 1 грам материал + цената за 1 час машинно време.

Необходимо е да ни изпратите файла, който искате да бъде принтиран (във формат .stl)

Специализиран софтуер изчислява с точност до 1грам и минута, съответното количество необходим материал и времето , което ще е необходимо за детайла да бъде принтиран и въз основа на тези данни ще изготвим оферта за изработка.

С цел оптимизиране на разходите, моделът може да бъде изграден плътно или вътрешността му да бъде изградена от структура, наподобяваща мрежа с различна големина на растера. В зависимост от предназначението на модела, дали ни е необходима неговата якост или е важна геометрията му, софтуерът предлага няколко възможности за запълването на модела:

 

 

3d print - structure